درباره پارس خمین

شرکت رها مهر پارتاک (عسل پارس خمین) فعالیت خود را ازسال 1390دراستان پهناور اصفهان شروع  نموده که طی این مدت توانسته است با بکارگیری جدیدترین تجهیزات روز دنیا وپرسنلی مجرب ودانا محصولی با خواص دارویی وترکیبی بالا تولید نماید.

محصولات این شرکت جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران می باشد.

از افتخارات این شرکت ،درزمینه بسته بندی میتوان به همکاری  با شرکتهای : صنایع غذایی اصالت ، صنایع غذایی میرزا، صنایع غذایی کامپوره خزر، عسل معجزه خمین ، تکسو، ونک ، می ماس ، مادوتا،زرین سان ،شیگوار، هفت گل ،صنایع غذایی مجید ،عسل معجون کوهستان، دامداران، گلیران ......

about

محصولات پارس خمین

مشتریان ما

شرکت مهر گیاه
شرکت مهر گیاه

شرکت تولیدارو
شرکت تولیدارو

شرکت یاس دارو
شرکت یاس دارو

شرکت دارویی باریج اسانس
شرکت دارویی باریج اسانس

شرکت دارویی کیمیاگر توس
شرکت دارویی کیمیاگر توس

گز آریا
گز آریا

شرکت گز شیرین
شرکت گز شیرین

شرکت گز گوهر
شرکت گز گوهر

شرکت گز سکه
شرکت گز سکه

شرکت درین پودر
شرکت درین پودر

شرکت پگاه گلپایگان
شرکت پگاه گلپایگان

شرکت پگاه همدان
شرکت پگاه همدان

شرکت پگاه گلستان
شرکت پگاه گلستان

شرکت پگاه خراسان رضوی
شرکت پگاه خراسان رضوی

شرکت ویتانا
شرکت ویتانا

شرکت پگاه لرستان
شرکت پگاه لرستان

شرکت پگاه خوزستان
شرکت پگاه خوزستان

شرکت پگاه شیراز
شرکت پگاه شیراز

شرکت پگاه تهران
شرکت پگاه تهران

 شرکتهای پگاه اصفهان
شرکتهای پگاه اصفهان